Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Czasami, kiedy długo człowiek nie może poradzić sobie z jakimiś problemami i trudnościami w życiu, udaje się po pomoc do psychoterapeuty. Psychoterapia ma na celu ukierunkować go do odnalezienia podłoża problemu oraz zmiany zachowań i postaw. Jedną z form psychoterapii, z którą można się spotkać w gabinecie psychoterapeutycznym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna.

U podstaw psychoterapii poznawczo-behawioralnej leży założenie, że wszelkie zaburzenia należy wyjaśniać poprzez procesy uczenia się. Niezwykle istotne jest warunkowanie instrumentalne, czyli wypracowanie systemu kar i nagród oraz modelowanie. Psychoterapeuta ma za zadanie przeanalizować zachowanie, wypowiadane treści oraz błędy logiczne w myśleniu. Terapia ma na celu eliminację nawyków oraz schematów poznawczych, które utrudniają przystosowanie się do nowych okresów i zmian w życiu oraz wprowadzenie bardziej przystosowawczych. Psychoterapia poznawczo-behawioralna ma rozwiązywać bieżące, konkretne trudności i problemy, dlatego zazwyczaj jest terapią krótkoterminową.

dentysta łódź eriko.net.pl http://thea.pl/produkty/nawilzenie-i-ochrona/hydrabak